loading...
6 Грудня 3:51

Оголошення про проведення конкурсу 2021

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВ «Сіріус Екстружен» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «Сіріус Екстружен» за 2020 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

Порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору:

 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;
 • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів;
 • загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань – не менше 10 осіб;
 • щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного згідно норм законодавства України.
 • при проведенні конкурсу Аудиторський комітет може встановлювати додаткові критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які дозволять найбільш об’єктивно оцінити суб’єктів аудиторської діяльності крізь призми «незалежності», «об’єктивності», «кваліфікації» та «цінової політики».
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обовʼязкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15% загальної суми доходу аудиторської фірми від надання аудиторських послуг.
 • аудиторська компанія (фірма) не має обмежень, які повʼязані з тривалістю надання послуг Підприємству.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;
 • подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі документи:

 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;
 • перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердженими документами – до «31» січня 2021 року включно.

Дата початку проведення конкурсу – «20» січня 2021 року.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну пошту  sosnov@sirius.pro

Контактна особа: Соснов Андрій

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Публічна інформація доступна на веб-сайті sirius.pro. Додаткова інформація про діяльність ТОВ «Сіріус Екстружен» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Строки підведення підсумків конкурсу: «12» лютого 2021 року.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, одним із доступних способів, обраним такими учасниками, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, в строк не пізніше «19» лютого 2021 року.

Додаткові умови:

 • перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається учасниками ТОВ «Сіріус Екстружен».
 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.